Nieuwbouw

Wij willen de mensen graag uitdagen. Ga naar ze toe om een goed inzicht te krijgen in de situatie. Dat is een essentieel onderdeel in het proces.

Soms staan beslissingen gewoon vast, maar soms zijn er zaken vergeten of is er niet goed nagedacht over bepaalde keuzes. Dan maak ik duidelijk wat de consequenties en alternatieve mogelijkheden zijn. Dat wordt zeer gewaardeerd.